Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień alfabetyzacji❗️???

Na co dzień nawet nie zastanawiamy się nad tym jakie mamy szczęście, że posiedliśmy umiejętność pisania i czytania.

Pomyślmy zatem, że na świecie ponad 773 miliony dorosłych osób tego szczęścia nie posiada❗️ Ponadto mają bardzo ograniczone możliwości na poprawę swojego poziomu alfabetyzacji, a niektórzy nie mają ich wcale.

Ten dzień ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na problem z dostępem do alfabetyzacji, lecz także ma przypomnieć o znaczeniu posiadania umiejętności czytania i pisania.✍?? Do nauki tych umiejętności jako nieodzownego elementu godności i praw człowieka powinien mieć dostęp każdy członek naszego społeczeństwa.

Pamiętajmy, że to właśnie edukacja jest podstawowym filarem budującym nasze społeczeństwo❗️??‍???‍??

Zatem zawsze wspólnie wspierajmy edukację❗️?

Be SMART❗️???

Wspieramy polską branżę turystyczną – Czorsztyn

Dziś w ramach cyklu #smartpolska zabieramy was do Czorsztyna ?⛺️, wsi w województwie małopolskim, położonej na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na pograniczu Pienin i Gorców nad Zbiornikiem Czorsztyńskim. Atrakcji tutaj nie brakuje: zamek Czorsztyn, jezioro czorsztyńskie, Pieniński Park Narodowy, spływy przełomem Dunajca, czorsztyński skansen, Tatry na wyciągnięcie ręki… Czorsztyn zachwyca! Zdecydowanie wbija na top 10 naszych ulubionych miejsc w Polsce! ?????

Na zdjęciach kolejno: 1. Jezioro Czorsztyńskie; 2. Jezioro Czorsztyńskie, Tatry w tle ?; 3. Widok z Trzech Koron; 4. Droga na Trzy Korony; 5. Wejście do Pienińskiego Parku Narodowego; 6. Trzy Korony; 7. Zakopane, Krupówki; 8. Zamek w Czorsztynie; 9. Widok na Tatry; 10. Widok na Jezioro Czorsztyńskie; 11. Zachód słońca nad jeziorem.

Projekty, w które zaangażowała się fundacja

Obecnie Fundacja SMART jest zaangażowana w następujące projekty:

 • Projekt „Sport dla każdego” – projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności Unii Europejskiej (numer projektu: 2020-1-PL01-ESC31-078956”
 • Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” – projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Korpusu Solidarności Unii Europejskiej (numer projektu: 2020-1-PL01-ESC31-078957)
 • „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, zatwierdzonym przez włoską agencję narodową (2020-1-IT03-KA105 018168) we współpracy z Associazione Akira

Współpracujemy z:

 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żorach (MOPS w Żorach) w projekcie dotyczącym funkcjonowania rodzin zastępczych, budowania pozytywnych relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi i dziećmi.
 • Politechniką Śląską w projekcie w zakresie transportu kolejowego, który na celu opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat służących rozwijaniu kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową,
 • Technicznymi Zakładami Naukowymi w Dąbrowie Górniczej w projekcie mającym na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów/uczennic poprzez organizację i prowadzenie profesjonalnych kursów języka angielskiego.

Projects in which the Foundation is involved

Currently, the SMART Foundation is involved in the following projects:

 • The project „Sport for everyone” – the project received funding from the European Union Solidarity Corps (project number: 2020-1-PL01-ESC31-078956 „
 • The project „Give your things a second life!” – the project received funding from the European Union Solidarity Corps (project number: 2020-1-PL01-ESC31-078957)
 • „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, approved by the Italian National Agency (2020-1-IT03-KA105 018168) in collaboration with Associazione Akira

We work with:

 • Communal Social Welfare Center in Żory (MOPS in Żory) in the project concerning the functioning of foster families, building positive relations between foster parents and children.
 • Silesian University of Technology in a project in the field of railway transport, which aims to develop educational programs and implement didactic activities for children and adolescents aged 6 to 20 years, aimed at developing competences allowing for social and professional activation,
 • Technical Scientific Institutes in Dąbrowa Górnicza in a project aimed at increasing the professional skills of students by organizing and conducting professional English language courses

Wspieramy polską branżę turystyczną – Podkarpacie

Dzisiaj zabieramy was na wschód Polski, na Podkarpacie. Poza pięknymi Bieszczadami region ten skrywa wiele mniej oczywistych, choć równie pięknych atrakcji. Ze względu na ograniczony czas udało nam się zobaczyć zaledwie mały fragment atrakcji województwa Podkarpackiego, jednak wystarczył on, żeby złapać bakcyla i planować kolejny wyjazdy na wschód. W trakcie 4 dniowej wycieczki zwiedziliśmy Krosno próbując tam cudownego, lokalnego wina i serów; pokonaliśmy dziką, bagnistą, a czasem survivalową drogę do jeziorek Duszatyńskich, zauroczyliśmy się w sielskich Jaśliskach, zobaczyliśmy Zamek w Odrzykoniu; podziwialiśmy niezwykłe skały w rezerwacie Prządki; piliśmy prozdrowotną wodę w Iwoniczu Zdroju i chillowaliśmy w stasiukowskiej Dukli. Gorąco polecamy Podkarpacie na odpoczynek, każdy tu znajdzie coś dla siebie.

Na zdjęciach kolejno: 1. Komańcza. Jeden z wielu deskali Arkadiusza Andrejkowa. Artysta z Sanoka postanowił na dłużej zachować zdjęcia mieszkańców podkarpackich wsi, Maluje je na drewnianych budynkach. Deskale robią mega klimat na tle sielskich pejzaży; 2. Jaśliska; 3. Droga do jeziorek duszatyńskich; 4. Droga do Zamku Kamieniec; 5. Zamek Kamieniec.

We are supporting the Polish tourism industry – Subcarpathia

Today we are taking you to the east of Poland, to Subcarpathia. In addition to the beautiful Bieszczady Mountains, this region has many less obvious, but equally beautiful attractions. Due to the limited time, we were able to see only a small fragment of the attractions of Podkarpackie Voivodeship, but it was enough to catch the bug and plan another trip to the East. During the 4-day trip we visited Krosno trying there wonderful local wine and cheese; we crossed a wild, swampy, and sometimes survival road to the Duszatyn lakes, we were enchanted in the idyllic Jaśliska, we saw the Castle in Odrzykoń; we admired the unusual rocks in the Nature reserve Prządki; we drank healthy water in Iwonicz Zdrój and chilled in Stasiuk’s Dukla. We highly recommend Podkarpackie to rest, everyone will find something for themselves.

In the pictures: 1. Komańcza. One of Arkadiusz Andrejkow’s many works. The artist from Sanok decided to keep photos of the inhabitants of Podkarpackie villages for longer, He paints them on wooden buildings. The paintings with idyllic landscapes make a great atmosphere; 2. Jaśliska; 3. Road to the Duszatyn Lakes; 4. Road to the Kamieniec Castle; 5. Kamieniec Castle.

Ogłaszamy nabór uczestników projektu „Sport dla Każdego” ??‍♀️?‍♂️

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie www –  https://forms.gle/6Q3Wew6grQsRZ2sC6

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowanych uczestników zaprosimy na spotkanie informacyjne – o terminie poinformujemy wkrótce.

W projekcie przewidujemy:

 • zajęcia Nordic Walking – co tydzień w soboty o 10:00
 • bieganie – co tydzień w soboty o 12:30
 • wsparcie psychologa, zajęcia z dietetykiem i coachem – terminy i miejsce spotkań będą ustalane na spotkaniu informacyjnym.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!!!

We announce the recruitment of participants of the „Sport for everyone”.

If you are interested, fill in the application form on our website –  https://forms.gle/6Q3Wew6grQsRZ2sC6

The order of applications decides. We will invite the qualified participants to an information meeting – we will inform you about the date soon.

The project includes:

 • Nordic Walking classes – every week on Saturdays at 10:00
 • running – every week on Saturdays at 12:30
 • support from a psychologist, classes with a dietitian and a coach – the dates and place of meetings will be determined at the information meeting.

Participation in the project is FREE !!!!!

Wspieramy polska branżę turystyczną

Z przyjemnością informujemy, że członkowie naszej fundacji zaangażowali się w projekt wspierający polską branżę turystyczną. Na łamach portali społecznościowych będziemy publikować zdjęcia z naszych bliższych lub dalszych podróży po naszym pięknym kraju?. Zabierzemy was do najładniejszych i najciekawszych miejsc: miast, wsi, parków narodowych, cudów przyrody, zabytków historycznych. Mamy nadzieję, że będą dla was bodźcem do odrywania najbardziej malowniczych miejsc w Polsce..??

We are supporting the Polish tourism industry

We are pleased to announce that the members of our foundation got involved in a project supporting the Polish tourism industry. We will publish photos on social networks from our closer or further trips around our lovely country?. We will take you to the most beautiful and interesting places: cities, villages, national parks, natural wonders, historical monuments. We hope that they will be incentive for you to discover the most picturesque places in Poland.??

Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” został zatwierdzony przez NAEKS

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” 2020-1-PL01-ESC31-078957 został zatwierdzony przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności!! Celem wydarzenia jest nauka ponownego wykorzystywania rzeczy, nadawania im nowych zastosowań oraz nauka idei Zero Waste. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy podczas regularnych spotkań będą sprzedawać, bądź wymieniać się towarami takimi jak: ciuchy, kosmetyki, dekoracje itp. Oprócz wymieniania się rzeczami obywać się będą także wspólne spotkania i wymiana doświadczeń oraz wizyty fachowców.

Przejdź na stronę projektu

The project „Give your things a second life!” has been approved by NAEKS!

We are pleased to announce that the project „Give your things a second life!” 2020-1-PL01-ESC31-078957 has been approved by the National Agency of the European Solidarity Corps !! The aim of the event is to learn to reuse things, give them new uses and learn the idea of Zero Waste. According to the assumptions of the project, during regular meetings, participants will sell or exchange goods such as: clothes, cosmetics, decorations, etc. Apart from exchanging things, there will also be joint meetings, exchange of experiences and visits of professionals.

NAEKS zatwierdza projekt „Sport dla Każdego”!

Chwalimy się!! Projekt „Sport dla każdego” 2020-1-PL01-ESC31-078956 został zatwierdzony przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności. Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu życia. Projekt wspiera nabywanie kompetencji w dziedzinie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Projekt zainicjowany jest przez grupę młodych ludzi, ale udział w jego realizacji będzie możliwy dla szerokiej grupy odbiorców z terenu Opolszczyzny – uczniów, studentów, osób pracujących, bezrobotnych oraz seniorów. Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest gotowość do regularnych treningów i spotkań w ramach grupy projektowej. Poziom treningów będzie dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników. Projekt w swoim założeniu ma integrować społeczność lokalną i odnosi się także do grup defaworyzowanych poprzez zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej, dla których udział w projekcie będzie możliwy dzięki odpowiedniemu wsparciu, które usunie bariery finansowe, kulturowe i mentalne.

NAEKS approves the „Sport for Everyone” project!

The project „Sport for everyone” 2020-1-PL01-ESC31-078956 has been approved by the European National Solidarity Corps Agency. The aim of the project is to educate participants about the need to take care of their own health and to develop skills necessary to protect health and lead an active lifestyle. The project supports the acquisition of competences in the field of healthy lifestyle and physical activity. The project is initiated by a group of young people, but participation in its implementation will be possible for a wide group of participants from the Opole region – pupils, students, workers, the unemployed and seniors. The basic criteria for participation in the project is readiness for regular training and meetings within the project group. The training level will be adjusted to the participants’ abilities and needs. The project’s aim is to integrate the local community and also link in with disadvantaged groups through the involvement of people at risk of social exclusion – people in a difficult economic and life situations, for whom participation in the project will be possible thanks to appropriate support that will remove financial, cultural and mental barriers.

Fundacja Smart weźmie udział w projekcie „Dedac: Designing Digital Advocacy Campaigns”

Z przyjemnością informujemy, że nasza fundacja weźmie udział w projekcie „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”, zatwierdzonym przez włoską agencję narodową (2020-1-IT03-KA105-018168). Celem projektu jest poprawa jakości pracy organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą poprzez wyposażenie ich w umiejętności i metody potrzebne w ich rozwoju zawodowym w dziedzinie pracy i komunikacji cyfrowej. W ramach projektu 21 osób pracujących z młodzieżą z 7 organizacji będzie miało okazję, aby wymienić się doświadczeniami, umiejętnościami, technikami oraz dobrymi praktykami podczas czterodniowego seminarium, które odbędzie się w Neapolu.

The SMART Foundation will take part in the project „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”

We are pleased to announce that our foundation will take part in the project „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, approved by the Italian National Agency (2020-1-IT03-KA105-018168). The aim of the project is to improve the quality of work of youth organizations and youth workers by equipping them with the skills and methods needed for their professional development in the field of digital work and communication. As part of the project, 21 youth workers from 7 organizations will have the opportunity to exchange experiences, skills, techniques and good practices during a four-day seminar to be held in Naples.

Fundacja Smart ruszyła z programem wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

Pandemia koronawirusa to wielka próba dla całego społeczeństwa. W dobie epidemii podejmujemy wszelkie działania, które mogą zwiększać bezpieczeństwo. W tych trudnych czasach nie możemy być obojętni na drugiego człowieka. Aby dodać cegiełkę od siebie Fundacja SMART ruszyła z programem wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, w ramach którego przekażemy 100 własnoręcznie uszytych maseczek.

Bądźmy razem w tych trudnych chwilach! Każda pomoc, nawet ta najmniejsza jest na wagę złota!

The SMART Foundation has launched the Support Program for the Municipal Social Welfare Center in Żory

The coronavirus pandemic is a great test for society as a whole. In the era of an epidemic, we take all measures that may increase security. In these difficult times, we cannot be indifferent to other people. In order to support, the SMART Foundation has launched a support program for the Municipal Social Welfare Center in Żory, under which we will donate 100 hand-made masks. Let’s stay together in these difficult times! Any help, even the smallest one, is worth its weight in gold!