Fundacja Smart ruszyła z programem wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach

Pandemia koronawirusa to wielka próba dla całego społeczeństwa. W dobie epidemii podejmujemy wszelkie działania, które mogą zwiększać bezpieczeństwo. W tych trudnych czasach nie możemy być obojętni na drugiego człowieka. Aby dodać cegiełkę od siebie Fundacja SMART ruszyła z programem wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, w ramach którego przekażemy 100 własnoręcznie uszytych maseczek.

Bądźmy razem w tych trudnych chwilach! Każda pomoc, nawet ta najmniejsza jest na wagę złota!

The SMART Foundation has launched the Support Program for the Municipal Social Welfare Center in Żory

The coronavirus pandemic is a great test for society as a whole. In the era of an epidemic, we take all measures that may increase security. In these difficult times, we cannot be indifferent to other people. In order to support, the SMART Foundation has launched a support program for the Municipal Social Welfare Center in Żory, under which we will donate 100 hand-made masks. Let’s stay together in these difficult times! Any help, even the smallest one, is worth its weight in gold!