Projekt „Senior otwarty na świat”

Erasmus +
Nr projektu 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071920
Okres realizacji – 1/09/2022 – 29/02/2024

Przejdź na stronę projektu

Głównymi celami projektu są:

  • Aktywizacja seniorów
  • Podniesienie kompetencji seniorów głównie z zakresu ITC
  • Podniesienie jakości zarządzania organizacją, poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych pracowników w tym umiejętności posługiwanie się językiem angielskim
  • Nawiązanie partnerstw z organizacjami zajmującymi się nieformalnym kształceniem dorosłych – budowanie sieci
  • Włączenie w działania osób z różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych w tym osób z mniejszymi szansami (zagrożonych wykluczeniem społecznym)