Czym się zajmujemy

Praktyki i staże na terenie UE

Dzięki licznym kontaktom z firmami oraz instytucjami dajemy naszym podopiecznym szansę na odbycie praktyk lub stażu w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kursy i szkolenia

Zajmujemy się organizacją oraz prowadzeniem szerokiej gamy kursów i szkoleń poszerzających wiedzę i podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Podnoszenie jakości edukacji

Stale podejmujemy aktywności polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkół oraz placówek oświaty. Nasza działalność jest naszą pasją!