Projekt „Aktywny Senior”

Erasmus +
Nr projektu 2023-1-PL01-KA122-ADU-000149185
Okres realizacji 1.12.2023- 31.05-2025

Przejdź na stronę projektu

Projekt „Aktywny Senior” ma na celu nie tylko aktywizację seniorów, ale także rozwijanie ich kompetencji, umożliwiając czerpanie pełni radości z życia. Nasza misja skupia się na stworzeniu inspirującej przestrzeni, w której doświadczeni członkowie społeczeństwa będą mieli szansę na rozwijanie zainteresowań, nawiązywanie nowych znajomości i uczestnictwo w fascynujących wydarzeniach.

Cele projektu:

  • Aktywizacja seniorów do nowych aktywności,
  • Tworzenie inkluzywnej przestrzeni, w której seniorzy, bez względu na swoje doświadczenia życiowe, znajdą możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz aktywnego uczestnictwa w społeczności lokalnej i globalnej,
  • Organizacja wyjazdów zagranicznych, dostosowanych do potrzeb seniorów, aby nie tylko odpoczęli, ale również poszerzyli swoje horyzonty poprzez poznawanie nowych kultur i wymianę doświadczeń,
  • Podniesienie jakości zarządzania organizacją poprzez szkolenia pracowników,
  • Nawiązanie partnerstw z organizacjami zajmującymi się nieformalnym kształceniem dorosłych – budowanie sieci.