Projekt „Design me”

Program Erasmus+
Nr projektu 2022-3-PL01-KA153-YOU-000102877
Okres realizacji: 1/04/2023 – 30/09/2024

Przejdź na stronę projektu

Celem projektu jest rozpoznanie potrzeb grup docelowych, rozpoznanie i świadome wykorzystanie mechanizmów graficznych, ilustracji, zdjęć, kolorów i identyfikacji wizualnej w codziennej pracy. Wiedza zdobyta podczas działań projektowych będzie mieć bezpośredni wpływ na sposób komunikacji graficznej w dotarciu do odbiorcy.

Dzięki projektowi uczestnicy nauczą się:

  • o funkcjonowaniu zmiennych wpływających na młodzież w XXI wieku,
  • design’u we współczesnym świecie oraz jak podążać za trendami,
  • psychologii barw i zrozumienia podstawy kompozycji,
  • narzędzi i sposobów jak przyciągnąć młodych ludzi do swojej organizacji.

Projekt przyczynia się do zwiększenia świadomości i wykorzystywania wiedzy jaką uczestnicy posiądą podczas trwania projektu.