Projekt „Nauka języków obcych jest fajna”

Europejski Korpus Solidarnośći
okres realizacji: 01/03/2022 – 28/02/2023
Nr 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177

Przejdź na stronę projektu

Dzięki realizacji projektu chcemy zachęcić jak największą grupę osób do nauki języków obcych, takich jak: język angielski, język niemiecki oraz język włoski. Chcemy wskazać, że nauka wcale nie musi być nudna czy stresująca. Może przynieść dużo zadowolenia, a jednocześnie jest okazją do poznania nowych osób czy nawiązania nowych kontaktów.

Projekt jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców. Zajęcia będą prowadzone zarówno dla dzieci z przedszkola, jak i seniorów oraz członków społeczności lokalnej.

Celem projektu jest:

  • nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, włoskim, niemieckim,
  • wzrost świadomości kulturowej i wzajemnego przenikania się kultur Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec oraz Polski,
  • kształtowanie postaw otwartości na nowe kultury, tolerancji oraz przełamywanie stereotypów na temat innych narodowości,
  • promowanie postaw aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym,