Projekt „Co wiemy o tolerancji”

Erasmus+
Nr projektu 2022-1-PL01-KA152-YOU-000067324
Okres realizacji – 1/10/2022 – 31/05/2023

Przejdź na stronę projektu

Dzięki realizacji projektu chcemy uświadomić młodzieży, że odmienność jest czymś naturalnym, a zrozumienie drugiego człowieka, jego potrzeb, celów działania jest podstawą kształtowania dobrych stosunków pomiędzy sąsiednimi krajami.

Celem projektu „Co wiemy o tolerancji” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej.

Celowi temu przyporządkowane są cele operacyjne takie jak:

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie tematu tolerancji, akceptacji,
  • wzmocnienie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej
  • poznanie metod rozwiązywania konfliktów
  • poznanie kultury sąsiedniego kraju
  • przełamanie bariery mówienia w języku obcym (angielskim)
  • przełamanie stereotypów dotyczących Polski i Ukrainy
  • wzrost pewności siebie uczestników projektu
  • rozwój osobisty