Projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”

Program Erasmus+
Nr projektu 2020-1-PL01-KA204-082283

Przejdź na stronę projektu

Z różnych powodów zdarza się, że dzieci nie mogą mieszkać razem ze swoimi rodzicami – to znaczy, że opiekują się nimi inni dorośli niż ich biologiczni rodzice. Mogą to być dziadkowie, krewni czy nawet dorosłe rodzeństwo. Często muszą to jednak być osoby spoza rodziny dziecka a w najgorszym przypadku – instytucje. Zapewnienie pieczy zastępczej, zbudowanie relacji emocjonalnych oraz stopień odpowiedzialności, jaki spoczywa na opiekunach to rozległe i skomplikowane zagadnienie. Opiekun wymaga wsparcia prawnego, społecznego, emocjonalnego i edukacyjnego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące się osoby dorosłe poprzez:

  • realizację różnorodnych form wsparcia: szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, blended mobility
  • stworzenie narzędzi wspierających realizację zadań wynikających z pieczy zastępczej (bądź jej alternatywnych odpowiedników w krajach partnerskich)
  • poprawę wizerunku rodzin zastępczych