Projekt „Kolory życia”

Europejski Korpus Solidarności

Przejdź na stronę projektu

Okres realizacji -10.10.2021-09.10.2022

Dzięki projektowi chcemy uwrażliwić drugiego człowieka, na potrzeby innych oraz uświadomić im jak ważna jest dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne. Chcemy zwiększyć wiedzę na temat różnych chorób, które dotykają młodych ludzi oraz uświadomić im znaczenie dobrostanu oraz wskazać w jaki sposób mogą o niego zadbać. Chcemy również zwrócić uwagę jak ważny jest aspekt tolerancji osoby chorej przez środowisko rówieśnicze.

Celami projektu jest:

  1. zwiększenie świadomości konieczności dbania o własne zdrowie
  2. poznanie co to jest i jak należy dbać o dobrostan
  3. zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej
  4. nauczyć młodych ludzi tolerancji dla osób które znajdują się w gorszej kondycji zdrowotnej