Projekt „Kolory życia”

Europejski Korpus Solidarności

Okres realizacji -10.10.2021-09.10.2022

Dzięki realizacji projektu chcemy uwrażliwić młodych ludzi na potrzeby innych oraz uświadomić im jak ważna jest dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Celami projektu jest:

  1. zwiększenie świadomości konieczności dbania o własne zdrowie
  2. poznanie co to jest i jak należy dbać o dobrostan
  3. zachęcenie młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej
  4. nauczyć młodych ludzi tolerancji dla osób które znajdują się w gorszej kondycji zdrowotnej