Projekt „E-Senior 2″

Europejski Korpus Solidarności
Nr projektu 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000067331
Okres realizacji – 1/09/2022 – 31/08/2023

Przejdź na stronę projektu

Głównym celem projektu jest wprowadzenie seniorów do wirtualnej rzeczywistości oraz pobudzenie ich ciekawości i przedstawienie możliwości z jakich mogą korzystać aby ułatwić sobie życie oraz załatwianie codziennych spraw. Chcemy rozbudować ich zainteresowanie środowiskiem wirtualnym i nowymi technologiami. Bardzo ważne jest dla nas również uświadomienie seniorom jakie zagrożenia wynikają z korzystania z nowych technologii w różnych sytuacjach. Chcemy zapewnić naszym seniorom bezpieczeństwo i opiekę, aby wkroczyli w wirtualne życie świadomie i odpowiedzialnie.