Projekt „Mali wiekiem, ale wielcy eko-sercem!”

Europejski Korpus Solidarności
Nr projektu 2022-3-PL01-ESC30-SOL-000097905
Okres realizacji – 01.03.2023 – 29.02.2024

Przejdź na stronę projektu

Chcemy dzięki temu projektowi wpłynąć pozytywnie na relację ze środowiskiem. Pragniemy pokazać dzieciom, że dbanie o naszą planetę nie jest niczym trudnym, ani skomplikowanym oraz wskazać im dobrą drogę, aby ich codzienne decyzje i zachowania wpływały pozytywnie na środowisko. Takie działania pozwolą na zakodowanie w głowie dziecka pozytywnych skojarzeń, takich jak: zabawa i miłe spędzanie wolnego czasu z działaniami na rzecz środowiska. Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o środowisko oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony naszej planety i prowadzenia świadomego i zracjonalizowanego trybu życia.

Główne cele:

  • pobudzenie w młodych ludziach chęci dbania o środowisko,
  • promowanie postaw aktywnego obywatela,
  • kształtowanie postaw otwartości na nowe działania związane z dbaniem o środowisko,
  • wzrost świadomości wpływu człowieka na planetę,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania,
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających środowisku naturalnemu oraz sposobów ochrony środowiska,
  • uświadomienie korzyści wynikających z idei zero waste i koleżeńskiej wymiany towarów.