Projekt „Cyfrowy senior”

Europejski Korpus Solidarności
Nr projektu 2023-2-PL01-ESC30-SOL-000168697
Okres realizacji – 15.10.2023-14.10.2024

Przejdź na stronę projektu

Głównym celem zajęć z obsługi komputerów dla seniorów jest zwiększenie ich kompetencji technologicznych oraz umiejętności korzystania z Internetu i innych narzędzi cyfrowych, aby wspierać ich i motywować do dalszej edukacji w tym zakresie. Chcemy pomóc osobom starszym poznać zalety płynące z korzystania z nowoczesnych technologii tj. możliwość utrzymywania kontaktu na odległość, łatwiejsze i szybsze załatwianie spraw, możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz korzystania z rozrywki. Jest to niezwykle ważne, ponieważ te działania mogą przyczynić się do zredukowania dyskryminacji wiekowej i zapewnić seniorom równe szanse w korzystaniu z technologii cyfrowych. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej na temat potrzeby edukacji seniorów z zakresu obsługi komputerów i Internetu.