Projekt „Rozumiem, więc akceptuję”

Erasmus +
Nr projektu 2021-2-PL01-KA152-YOU-000040964
Okres realizacji – 01.03.2022 – 31.12.2023

Przejdź na stronę projektu

Rozwój technologiczny nie jest równoznaczny z rozwojem emocjonalnym. Tolerancja wcale nie jest rzeczą prostą i oczywistą, wymaga ona pewnego poświecenia, akceptacji poglądów z którymi się nie zgadzamy, akceptacji odmienności wyglądu, zachowania i kultury. W świecie dwudziestego pierwszego wieku ludzie nie potrafią być tolerancyjni dla innych ludzi, chociaż sami wymagają tolerancji wobec siebie. Dlatego uświadomienie młodzieży, że odmienność jest czymś naturalnym, a zrozumienie drugiego człowieka, jego potrzeb, celów działania jest podstawą kształtowania dobrych stosunków pomiędzy sąsiednimi krajami.

Celem projektu „Rozumiem, wiec akceptuję” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej, oraz:

  • kształtowanie postaw w zakresie tematu tolerancji, akceptacji wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej,
  • wzmocnienie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  • poznanie kultury sąsiedniego kraju
  • przełamanie barier komunikacyjnych,
  • przełamanie stereotypów dotyczących Polski i Ukrainy
  • wzrost pewności siebie uczestników projektu i co za tym idzie rozwój osobisty,

Głównym tematem projektu jest tolerancja i zrozumienie odmienności, które prowadzi do akceptacji.