Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie”

Europejski Korpus Solidarności
Nr projektu 2020-1-PL01-ESC31-078957

Przejdź na stronę projektu

Projekt został zatwierdzony i jest współfinansowany przez Narodową Agencję Korpusu Solidarności. Projekt jest adresowany zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów.

Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o środowisko oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony środowiska i prowadzenia świadomego i zracjonalizowanego trybu życia.

Celami ogólnymi projektu są:

  • rozbudzanie zainteresowania środowiskiem naturalnym i wpływem konsumpcyjnego trybu życia na otoczenie;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających środowisku naturalnemu oraz sposobów ochrony środowiska;
  • inspirowanie do podejmowania działań promujących świadomy styl życia ;
  • wskazanie wpływu stylu życia na otaczający nas świat;
  • stworzenie warunków do kształtowania świadomych postaw konsumenckich ;
  • uświadomienie korzyści wynikających z idei zero waste i koleżeńskiej wymiany towarów;
  • uświadomienie związku między sposobem żywienia, a zdrowiem i wpływem na środowisko naturalne;
  • uświadomienie zagrożeń dla środowiska w różnych sytuacjach;
  • kształtowanie właściwych proporcji gospodarowania dobrami materialnymi;