O nas

Fundacja na rzecz edukacji SMART powstała w dniu 15 stycznia 2019 r. z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń fundatorów, będących wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, LLP i Erasmus+, POKL i PO WER oraz współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej.

Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji i jej rozwoju na różnych płaszczyznach. Poprzez nasze działania chcemy:

  • umożliwić młodym ludziom angażowanie się w lokalne inicjatywy
  • zachęcać i motywować nasze społeczeństwo do pomagania i oddziaływania na świat
  • włączać ludzi w działania odpowiadające na realne potrzeby społeczne
  • wywoływać radość i uśmiech na twarzy

Współpraca międzynarodowa, otwartość, chęć poszerzania wiedzy i umiejętności to priorytety działań naszej Fundacji.