O nas

Fundacja na rzecz edukacji SMART powstała w dniu 15 stycznia 2019 r. z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń fundatorów, będących wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, LLP i Erasmus+, POKL i PO WER, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej.

Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych. Fundacja posiada liczne kontakty z zakładami pracy, firmami i instytucjami zainteresowanymi przyjmowaniem na praktyki i staże zawodowe, kursy i szkolenia.

Do realizacji w/w zadań Fundacja zatrudnia nauczycieli i wolontariuszy, którzy swe bogate doświadczenie zdobyli pisząc, realizując i rozliczając projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich 12 latach.

Współpraca międzynarodowa, otwartość, chęć poszerzania wiedzy i umiejętności to priorytety działań Fundacji.