Projekt „Młodzi duchem”

Europejski Korpus Solidarności
Nr projektu 2022-2-PL01-ESC30-SOL-000091172
Okres realizacji – 1.11.2022- 31.10.2023

Przejdź na stronę projektu

Projekt ma na celu pobudzenie seniorów do działania, rozbudzenie w nich ciekawości na temat aktywności fizycznej oraz dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny. Projekt z jednej strony uświadomi seniorów jak duży pożytek płynie z regularnych ćwiczeń, jak wiele chorób niweluje aktywność fizyczna oraz w jak dużym stopniu pozwala działać profilaktycznie. Z drugiej strony projekt ożywi seniorów w codziennej rzeczywistości i da im drugie życie. W projekcie planujemy również zadbać o seniorów pod względem zdrowego żywienia i dbania o zdrowie psychiczne, dzięki temu stworzymy spójną całość dbania o dobrostan seniorów.