Projekt „Świat na talerzu”

Europejski Korpus Solidarnośći
nr projektu 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040182
okres realizcji 01/03/2022 – 28/02/2023

Przejdź na stronę projektu

Ten projekt niesie za sobą bardzo dużo zalet, ponieważ wiąże się z poznawaniem nowych kultur w bardzo przyjemny sposób. Kuchnia zbliża do siebie ludzi na wielu płaszczyznach. Dzięki wspólnemu gotowaniu można zwiedzać różne zakamarki świata, poznać zwyczaje, poznać nowe smaki, dowiedzieć o pochodzeniu różnych potraw czy produktów. Projekt jest skierowany do osób z każdej grupy wiekowej, dla: uczniów, studentów, osób pracujących oraz osób bezrobotnych, seniorów i obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce.

Celami projektu są:

  • pobudzenie wyobraźni ludzi i rozbudzenie zainteresowania tradycjami kulinarnymi innych krajów,
  • znajomość kultur innych krajów,
  • zwiększenie świadomości żywieniowej,
  • poznanie nowych trendów kulinarnych,
  • zachęcenie ludzi do brania udziału w wydarzeniach społecznych