Projekt „W jedności siła – Razom nas bohato”

Okres realizacji – 01.03.2022-31.12.2023

Celem projektu ” W jedności siła – Razom nas bahato” jest:

 • wdrażanie tolerancji i otwartości uczniów i pracowników placówki wobec innych kultur i narodów,
 • kontynuowanie europejskiej polityki wymiaru placówki,
 • zwiększenie obszarów współpracy szkoły o wymiar międzynarodowy,
 • rozwijanie postaw sprzyjających uczeniu się przez całe życie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez
  rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności praktycznych i interpersonalnych,
 • wdrożenie kompetencji w korzystaniu z mediów, technologii cyfrowej wraz z krytycznym i autonomicznym myśleniem,
 • kształcenie w dziedzinie przedsiębiorczości, finansów i wolontariacie.
 • propagowanie i zwiększanie roli aktywności i edukacji fizycznej, zdrowego trybu życia i ekologii.

Mają temu służyć nieformalne metody i narzędzia edukacji jak spotkania, warsztaty, prelekcje, projekty (ujęte
szczegółowo w harmonogramie)

Projekt wzmocni poczucie bycia Europejczykiem, zwłaszcza młodzieży ukraińskiej, przełamie stereotypy i uprzedzenia. Polska młodzież pozna bogactwo kulturowe naszych wschodnich sąsiadów, a uczniowie z Ukrainy poznają polską kulturę, historię o odbudowie demokracji po zmianach ustrojowych w Polsce. Polska od kilku dekad bardzo skutecznie wdraża wartości demokratyczne w każdy aspekt życia gospodarczego i społecznego.

Ideą projektu jest podzielenie się dotychczasowym dorobkiem demokratyzacji z młodzieżą ukraińską na tyle skutecznie, aby mogli rozpowszechniać te wartości w swoim kraju. Jednocześnie młodzież polska jest otwarta na wiedzę i doświadczenia strony ukraińskiej, która ma do zaoferowania dużo ze swojego dorobku kulturowego.

Działania są tak przemyślane, by zaangażować młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa, zwłaszcza osoby o mniejszych szansach, które przewidziane są do uczestnictwa we wnioskowanym projekcie.

Działaniem głównym projektu jest mobilność realizowana w Gdańsku w terminie 25-29.09.2023.

Aktualności

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że pomimo pandemii, wojny i kryzysów STARTUJEMY!!!

W ramach projektu młodzież z Ukrainy-Mykolaiv odwiedzi Gdańsk, gdzie razem z młodzieżą z Polski będą:

 • doskonalić umiejętności językowe;
 • poszerzać wiedzę o projektach unijnych;
 • pogłębiać wiedzę o prawach człowieka, demokracji, zasadach wolności;
 • a przede wszystkim UCZYĆ SIĘ TOLERANCJI I OTWARTOŚĆ, a także nawiązywać przyjaźnie.

Nasi goście po wielogodzinnej trasie dotarli już do Gdańska. Jutro odwiedzą nas w szkole, a jeśli wiatry będą pomyślne, to popłyniemy do Sopotu.

Partnerem projektu jest Fundacja na Rzecz Edukacji SMART.

„Wolność nie jest dana raz na zawsze”.

To hasło przewodnie debaty z Panem Jerzym Borowczakiem, która odbyła się 26.09 w Europejskim Centrum Solidarności.

Młodzież była  poruszona  historiami ikony polskiej demokracji, zadawała mnóstwo pytań. Temat wyjątkowo poruszył młodzież z Ukrainy.

Kolejnym prelegentem była Pani Klaudia Schielmann z Fundacji Pomagamy Nie Ziewamy. Ta dyskusja uzmysłowiła nam, że człowieczeństwo mierzy się pomocą. Pani Klaudio, Pani heroizm, gdy jechała Pani z pomocą humanitarną, ryzykując przy tym życie, pozostanie w naszej pamięci. Opowiedziane przez Panią historie są siłą napędową.

Fundacja pomaga każdemu potrzebującemu, bez względu na pochodzenie, rasę, płeć czy inne podziały.

Po tej rozmowie chyba każdy z nas zrobił rachunek sumienia swojego człowieczeństwa.

Głos zabrał również Pan Lew Zacharczyszyn pełnomocnik dyrektora ds. polsko-ukraińskiej solidarności w ECS. W swoim wystąpieniu zachęcał młodzież do wspólnych inicjatyw organizowanych przez ECS, podtrzymywał morale walki wobec okupantów, a także kładł nacisk na rozwój i kształcenie, bo tylko wykształcony i mądry obywatel jest gwarancją wolności i rozwoju kraju. Gośćmi, którzy zaszczycili spotkanie byli:

 • Pani Ewa Bartosińska Fundator Fundacji na Rzecz Edukacji SMART ,
 • Pani Lidia Litvinchuk Fundacja Solidarności Międzynarodowej,
 • Danuta Landowska – była nauczycielka ZSM i prekursorka projektów unijnych,
 • Pani Elżbieta Krzemińska przewodnicząca Oddziału Pomorskiego Związku Ukraińców w Polsce

Moderatorami debaty byli:

 • Julia Monkiewicz
 • Jakub Strzelczyk

Szczególne podziękowania dla ECS i Związku Ukraińców w Polsce za użyczenie sali.

Kolejnego dnia projektu „W jedności siła-razom nas bahato” zakończył się wspólnym świętowaniem w Domiwce. To miejsce, gdzie przenika się kultura polska z ukraińską. Siła tego miejsca jest niesamowity klimat, wyszywane ręczniki, obrazy na ścianach są świadectwem dbania o tradycje i wartości.

Pani Elżbieta Krzemińska wraz z Panem Jerzym Zabijaką opowiedzieli o historii Ukraińców w Polsce, a także o organizowanych imprezach tematycznych, dedykowanych każdej grupie wiekowej.

Klimat bardzo się udzielił, bo były śpiewy polskie i ukraińskie, były też tańce ludowe.

Za oprawę muzyczna odpowiadał Jakub Strzelczyk i Anastasiia Us

Tym razem do zaproszonych gości dołączyła Pani dr inż. Olha Dvirna, wykładowczyni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Serdeczne podziękowania dla:

 • Pani Elżbiety Krzemińskiej-przewodniczącej Oddziału Pomorskiego Związku Ukraińców w Polsce,
 • Pana Jerzego Zabijaki,
 • Pana Jakuba Strzelczyka,
 • Pani Julii Monkiewicz,
 • Cateringowi Szafran i miód

W kolejnym dniu projektu „W jedności siła – razom nas bahato” nr 2021-2-PL01-KA152-YOU-000040964, młodzież odwiedziła zamek w Malborku.

Twierdza krzyżacka dzisiaj jest symbolem polskiego zwycięstwa i odzyskania Pomorza Gdańskiego. Patrzymy na ten zamek jak na historię, ale nieodrobiona lekcja historii, upomni się ze zdwojona siłą. Nauka jest niebezpiecznym orężem, dlatego nieśmy światło wiedzy, bez względu na przeciwności. Każdy, kto podnosi ręką na wiedzę, unicestwia nie tylko siebie, ale też przyszłe pokolenia

Szanowny Panie Prezydencie Lechu Wałęso,

Z okazji Pańskich urodzin społeczność Zespołu Szkół Morskich składa Panu najserdeczniejsze życzenia! Dla Polski i dla świata jest Pan symbolem walki o wolność, demokrację i prawa człowieka. Pańska niezłomna postawa i oddanie ideałom sprawiły, że staliśmy się dumnym narodem.

Niech kolejny rok Pańskiego życia przyniesie wiele radości, zdrowia oraz satysfakcji z osiągniętych celów. Życzymy Panu, aby nadal miał Pan siłę i pasję, by dążyć do sprawiedliwości i dobra wspólnego.

Dziękujemy za Pański wkład w budowanie lepszego świata i życzymy spełnienia wszystkich marzeń, które jeszcze przed Panem stoją.

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Dombrowski dyrektor Zespołu Szkół Morskich

W kolejnym dniu projektu „W jedności siła – razom nas bahato” młodzież wraz z opiekunami odwiedziła Uniwersytet Morski w Gdyni.

To nie tylko kuźnia przyszłej kadry, to miejsce, gdzie historia morza, przenika się ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Z jednej strony pielęgnowane są ponad 100-letnie tradycje, a z drugiej nowoczesna technologia, innowacyjne kierunki kształcenia i bardzo ciekawy program nauczania, są gwarancją kompleksowego kształcenia.

Przez chwilę uczniowie poczuli się jak prawdziwi studenci. Odwiedzając Wydział Nawigacyjny położony na Skwerze Kościuszki, młodzież zmierzyła się z symulacją prowadzenia okrętów. Natomiast na Wydziale Elektrycznym, uczniowie odwiedzili trzy laboratoria, a na Wydziale Mechanicznym zapoznali się pracą silnika okrętowego i agregatu prądotwórczego.

Wykładowcy bardzo ciekawie i interesująco prowadzili zajęcia. Z pasją i zaangażowaniem opowiadali o bardzo skomplikowanych zagadnieniach.

Od tej pory każdy z nas zupełnie inaczej postrzega naprężenia w materiałach. Dowiedzieliśmy się również, że roboty, które zdominowały świat, na statkach jeszcze długo nie zastąpią człowieka, a silniki mogą mieć nawet 4 piętra. Z tak wspaniałą kadrą, każdy zrozumie złożone treści materiału.

Należy wspomnieć o unikatowej atmosferze i chociaż rok akademicki rozpoczyna się dopiero w październiku, to już wyczuwalny był klimat
studencki.

Spotkanie zakończyło się w mensie akademickiej. Uczelnia zaprosiła uczestników projektu na bardzo smaczny obiad.

Te morskie opowieści jeszcze długo będą szumieć nam w głowach. Niezapomniany klimat, który tworzą nie tylko artefakty historyczne, ale kapitalny zespół wykładowców, kadry zarządzającej i wszechobecny uśmiech jest gwarancją, że Polska Oświata pomimo tak wielu trudności jest w stanie przerwać największe sztormy. To człowiek tworzy najwyższą wartość placówki, bez względu na pochodzenie, wiek, płeć.

Jako organizatorzy projektu bardzo dziękujemy:

 • Panu Prof. dr hab. inż. Adamowi Weintritowi Kapitanowi Żeglugi Wielkiej i Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • Panu dr hab. Samborowi Guze Profesorowi UMG, Prorektororowi ds. kształcenia,
 • Panu dr inż. Marcinowi Fryczowi Prodziekanowi Wydziału Mechanicznego,
 • Panu dr inż. Andrzejowi Rak z Wydziału Elektrycznego,
 • Pani mgr inż. Agnieszce Kerbrat z Wydziału Nawigacyjnego,
 • Pani mgr Joanne Stasiak Głównej Specjalistce, która oprowadzała nas po Sali Tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
 • Pani dr inż. Olha Dvirna, za opiekę nad całością projektu i konsultacje merytoryczne, a także wykładowczyni UMG.