Projekt „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”

Program Erasmus+
Nr projektu 2020-1-IT03-KA105-018168.

Celem projektu „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns” jest poprawa jakości pracy organizacji młodzieżowych oraz osób pracujących z młodzieżą, wyposażając ich w umiejętności i metody pozwalające na rozwój zawodowy w zakresie cyfrowej pracy z młodzieżą i komunikacji cyfrowej, która w szczególności w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebna do przechwytywania młodych ludzi. Aby przekazać im wspólne podstawowe wartości naszego społeczeństwa i zapobiegać ich gwałtownej radykalizacji.

Główną aktywnością podczas projektu były zajęcia szkoleniowe, na których osoby pracujące z młodzieżą mogły zdobyć nowe narzędzia i umiejętności oraz mogły dzielić się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami na temat „Digital advocacy campaign” poprzez nieformalne działania edukacyjne i pogłębione sesje tematyczne ze specjalistami cyfrowymi.

Poniżej przedstawiamy publikację z tego projektu.

Przejdź do publikacji