Projekt „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”

Program Erasmus+
Nr projektu 2020-1-IT03-KA105-018168.

Celem projektu „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns” jest poprawa jakości pracy organizacji młodzieżowych oraz osób pracujących z młodzieżą, wyposażając ich w umiejętności i metody pozwalające na rozwój zawodowy w zakresie cyfrowej pracy z młodzieżą i komunikacji cyfrowej, która w szczególności w dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek jest potrzebna do przechwytywania młodych ludzi. Aby przekazać im wspólne podstawowe wartości naszego społeczeństwa i zapobiegać ich gwałtownej radykalizacji.

Główną aktywnością podczas projektu były zajęcia szkoleniowe, na których osoby pracujące z młodzieżą mogły zdobyć nowe narzędzia i umiejętności oraz mogły dzielić się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami na temat „Digital advocacy campaign” poprzez nieformalne działania edukacyjne i pogłębione sesje tematyczne ze specjalistami cyfrowymi.

Poniżej przedstawiamy publikację z tego projektu.

Przejdź do publikacji

Ostatnia kampania z projektu DEDAC!

Ostatnia kampania stworzona podczas projektu DEDAC, była poświęcona zwiększeniu świadomości młodych kobiet na temat ich praw i na temat tego o co powinny walczyć. Kampania …

Druga kampania z projektu DEDAC!

Kolejna dawka informacji z projektu DEDAC. Tym razem przedstawimy Wam kampanie grupy drugiej, poświęconą budowaniu dialogu społecznego w sprawach rasizmu. Kampania miała …

Projekt DEDAC i nasze „Digital advocacy campaign”!

Nadal z przyjemnością wspominamy nasz wyjazd z projektu DEDAC do Neapolu organizowany przez organizacje Akira. Podczas tego wyjazdu odbyły się seminaria o tematyce związanej z „Digital …

Szkolenie DEDAC!

W dniach 27.03.2022- 30.03.2022 odbyło się szkolenie z projektu DEDAC- 2020-1-IT03-KA105-018168 organizowane przez organizację Akira. Szkolenie miało miejsce w Neapolu. W spotkaniu brało udział siedem …