Ostatnia kampania z projektu DEDAC!

Ostatnia kampania stworzona podczas projektu DEDAC, była poświęcona zwiększeniu świadomości młodych kobiet na temat ich praw i na temat tego o co powinny walczyć. Kampania miała jeden bardzo ważny przekaz: „Moje ciało mój wybór”. Kampania wiec miała na celu uświadomić kobietom, ze maja możliwość walczyć o swoje prawa, poprzez organizowanie publicznych dyskusji, rozmów na wielu płaszczyznach i z wieloma instytucjami. Kampania byłaby próbą wpływu na wiele podmiotów w celu zmiany zdania na temat aborcji.

 

Główne hasła:

  • Every child should be wanted.
  • Every woman should be able to decide for herself.
  • Women should say: “My body, my choice.”
  • Other stakeholders should say: “Her body, her choice.”

Poniżej przedstawiamy grafikę dla tej kampanii oraz akcją związaną z hasztagiem #mojeciałomójwybor w wielu językach.