Fundacja Smart weźmie udział w projekcie „Dedac: Designing Digital Advocacy Campaigns”

Z przyjemnością informujemy, że nasza fundacja weźmie udział w projekcie „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”, zatwierdzonym przez włoską agencję narodową (2020-1-IT03-KA105-018168). Celem projektu jest poprawa jakości pracy organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą poprzez wyposażenie ich w umiejętności i metody potrzebne w ich rozwoju zawodowym w dziedzinie pracy i komunikacji cyfrowej. W ramach projektu 21 osób pracujących z młodzieżą z 7 organizacji będzie miało okazję, aby wymienić się doświadczeniami, umiejętnościami, technikami oraz dobrymi praktykami podczas czterodniowego seminarium, które odbędzie się w Neapolu.

The SMART Foundation will take part in the project „DeDAC: Designing Digital Advocacy Campaigns”

We are pleased to announce that our foundation will take part in the project „DeDAC: DEsigning Digital Advocacy Campaigns”, approved by the Italian National Agency (2020-1-IT03-KA105-018168). The aim of the project is to improve the quality of work of youth organizations and youth workers by equipping them with the skills and methods needed for their professional development in the field of digital work and communication. As part of the project, 21 youth workers from 7 organizations will have the opportunity to exchange experiences, skills, techniques and good practices during a four-day seminar to be held in Naples.