Projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” został zatwierdzony przez NAEKS

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Daj swoim rzeczom drugie życie!” 2020-1-PL01-ESC31-078957 został zatwierdzony przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności!! Celem wydarzenia jest nauka ponownego wykorzystywania rzeczy, nadawania im nowych zastosowań oraz nauka idei Zero Waste. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy podczas regularnych spotkań będą sprzedawać, bądź wymieniać się towarami takimi jak: ciuchy, kosmetyki, dekoracje itp. Oprócz wymieniania się rzeczami obywać się będą także wspólne spotkania i wymiana doświadczeń oraz wizyty fachowców.

Przejdź na stronę projektu

The project „Give your things a second life!” has been approved by NAEKS!

We are pleased to announce that the project „Give your things a second life!” 2020-1-PL01-ESC31-078957 has been approved by the National Agency of the European Solidarity Corps !! The aim of the event is to learn to reuse things, give them new uses and learn the idea of Zero Waste. According to the assumptions of the project, during regular meetings, participants will sell or exchange goods such as: clothes, cosmetics, decorations, etc. Apart from exchanging things, there will also be joint meetings, exchange of experiences and visits of professionals.