Ostatnia kampania z projektu DEDAC!

Ostatnia kampania stworzona podczas projektu DEDAC, była poświęcona zwiększeniu świadomości młodych kobiet na temat ich praw i na temat tego o co powinny walczyć. Kampania miała jeden bardzo ważny przekaz: „Moje ciało mój wybór”. Kampania wiec miała na celu uświadomić kobietom, ze maja możliwość walczyć o swoje prawa, poprzez organizowanie publicznych dyskusji, rozmów na wielu płaszczyznach i z wieloma instytucjami. Kampania byłaby próbą wpływu na wiele podmiotów w celu zmiany zdania na temat aborcji.

 

Główne hasła:

  • Every child should be wanted.
  • Every woman should be able to decide for herself.
  • Women should say: “My body, my choice.”
  • Other stakeholders should say: “Her body, her choice.”

Poniżej przedstawiamy grafikę dla tej kampanii oraz akcją związaną z hasztagiem #mojeciałomójwybor w wielu językach.

Druga kampania z projektu DEDAC!

Kolejna dawka informacji z projektu DEDAC. Tym razem przedstawimy Wam kampanie grupy drugiej, poświęconą budowaniu dialogu społecznego w sprawach rasizmu. Kampania miała na celu szerzenie wiedzy o gospodarce społecznej i zwiększenie świadomości czynników rozwoju społecznego. Grupa druga za pomocą tej kampanii chciała doprowadzić do zmiany postaw wobec migrantów i ludzi o różnym pochodzeniu.

Głównymi hasłami tej kampanii było:

– Check your facts!

– Change your routes! Environment for once

– Speak up! Take a stand!

– Fear of talk doesn’t kill you but it may hurt other people. – Butterfly effect.

– Our small neighborhood.

– When and how was the last time you felt threatened before the mass migration?

– Does your fear has a nation?

A poniżej przedstawiamy grafikę do tej kampanii.

 

Projekt DEDAC i nasze „Digital advocacy campaign”!

Nadal z przyjemnością wspominamy nasz wyjazd z projektu DEDAC do Neapolu organizowany przez organizacje Akira. Podczas tego wyjazdu odbyły się seminaria o tematyce związanej z „Digital advocacy campaign”. Główną aktywnością podczas wyjazdu było tworzenie cyfrowych kampanii.
Ponieważ były to bardzo interesujące prace, chcemy się nimi z Wami podzielić. Na pierwszy ogień bierzemy grupę numer jeden:
Głównym problemem z którym chcieli sobie poradzić, był brak wystarczającej ilości pracowników opieki medycznej, która podczas pandemii starała się pomagać i ratować każde życie.
Planem było przedstawienie problemu grupie osób młodych oraz studentów medycyny w całej Europie i finalnie zachęcenie ich do odbycia kursów, dzięki którym mogli by jako wolontariusze wspierać opiekę medyczna na wielu płaszczyznach.
Głównym hasłem tej kampanii było: Every life counts, save one today.
Dodatkowo grupa nr 1 stworzyła poniższą grafikę dla ich kampanii.

Szkolenie DEDAC!

W dniach 27.03.2022- 30.03.2022 odbyło się szkolenie z projektu DEDAC- 2020-1-IT03-KA105-018168 organizowane przez organizację Akira. Szkolenie miało miejsce w Neapolu. W spotkaniu brało udział siedem organizacji z siedmiu różnych państw, takich jak: Rumunia, Bułgaria, Grecja, Szwecja, Włochy, Polska i Litwa. Podczas czterech dni poznaliśmy czym jest „Digital advocacy campaign”. Następnie zostaliśmy podzieleni na trzy grupy projektowe, tak aby w każdej z grup znalazł się jeden członek z każdej organizacji. Dzięki temu zabiegowi powstały trzy międzykulturowe grupy, które miały za zadanie stworzenie kampanii o dowolnej tematyce np. ekologia, zdrowie, życie społeczne itp.  Grupy po wybraniu tematu swojej kampanii musiały stworzyć szczegółowy plan działania swojej kampanii, Każda z grup po zbudowaniu szkieletu swojej kampanii miała stworzyć proste słowa kluczowe, które będą również sloganem kampanii. Na cały proces grupy projektowe miały dwa dni. Po tym czasie każda z grup przedstawiała rezultaty swojej pracy – i tak powstały 3 różne i unikatowe kampanie:

  • Pierwsza grupa wybrała na temat swojej kampanii poszukiwanie wolontariuszy medycznych, którzy mieli pomagać w ciężkich czasach pandemii.
  • Druga grupa stworzyła kampanie na temat prowadzenia dialogu społecznego w sprawach związanych z rasizmem.
  • Trzecia z grup stworzyła kampanie na temat prawa decydowania kobiet o swoim ciele.

 

Więcej informacji na temat każdej z kampanii przekażemy w osobnych wpisach, aby przedstawić szczegółowe rezultaty prac grup. Na koniec naszego wyjazdu wspólnie podsumowaliśmy, jakie umiejętności zyskaliśmy i jakie rozwinęliśmy bardziej dzięki udziałowi w szkoleniu. Ten wyjazd pozwolił nam jako Fundacji pogłębić wiedzę na temat „Digital advocacy campaign”, jak również umożliwił nam poznanie niezwykłych ludzi z różnych organizacji.