Michał Bartosiński

Członek organu zarządu

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu (nr wpisu OP-1250). Właściciel kancelarii radcy prawnego oraz współwłaściciel kancelarii adwokacko-radcowskiej.

Certyfikowany (VCC) mediator sądowy oraz pozasądowy.

W latach 2012-2015 wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel w szkołach policealnych.

W ramach praktyki radcy prawnego współpracuje ze szkołami oraz zespołami szkół, zapewniając im stałą obsługę prawną, bieżące doradztwo prawne, jak również zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi – w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy oraz kwestii związanych z zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.