Joanna Bartosińska

Prezes zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Opolu, tytuł magister. Studia odbywała na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracę magisterką napisała na temat zarządzania różnorodnością w korporacjach międzynarodowych.

Uczestniczka szkoleń oraz projektów dotyczących realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE. Swoje doświadczenie jako uczestniczka programu Erasmus + przekłada na codzienne zadania. Związane są one z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na realizacje projektów, jak również realizacja i kontrola projektów kierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Jej pasją jest dzielenie się wiedzą z zakresu nauk ścisłych oraz języków obcych. Ceni sobie relacje interpersonalne. Interesuje się zagadnieniami z dziedziny sportu, kultury oraz psychologii ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej oraz różnorodności kulturowej.