Ewa Bartosińska

Członek organu zarządu

Fundator – nauczyciel dyplomowany z 24 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Od 2013 r wicedyrektor d/s dydaktyczno-wychowawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, nadzoruje realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Od 2006 roku organizuje praktyki zagraniczne w ramach programów współfinansowanych z Funduszy Unijnych. Jest autorką projektów mobilności LdV, LLP i Erasmus+, koordynowała ich realizację i rozliczenie finansowe.

Jest współautorką projektów realizowanych w ramach działań 9.1.2 oraz 9.2 POKL:

  • „Nowoczesna szkoła – przystankiem do kariery” (wartość projektu 1 200 000PLN) – oraz
  • „Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start” (wartość projektu 480 000PLN).

Autorka i koordynatorka projektów w ramach RPOWSL na lata 2014-2020:

  • „Inwestujemy w naukę” (wartość projektu 3 075 000 PLN)
  • „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę” (wartość projektu 1 735 000 PLN), oraz
  • „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” (wartość projektu 4 780 000 PLN)

Posiada wykształcenie kierunkowe ekonomiczne uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.