Podsumowanie ostatnich dwóch miesięcy z projektu „Are you in?”

Minione dwa miesiące projektu „Are you in?” nr 2023-3PL01-ESC30-SOL-000176169 były niezwykle intensywne i pełne cennych doświadczeń dla naszych seniorów uczących się języka angielskiego. Każde zajęcia przynosiły nowe wyzwania i umiejętności, które uczestnicy z entuzjazmem przyswajali.

W pierwszej grupie seniorzy nauczyli się używać zaimków wskazujących, takich jak „this”, „that”, „these” i „those”. Praktyczne ćwiczenia, takie jak opisanie swojego domu zdaniem „This is my house”, pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć i zapamiętać nowe zagadnienia. Kolejnym krokiem było wprowadzenie czasownika „can”, który umożliwił seniorom opowiadanie o swoich umiejętnościach. Tworzenie zdań typu „I can swim” czy „She can sing” było dla uczestników nie tylko nauką nowych słów, ale także okazją do dzielenia się swoimi talentami i zainteresowaniami. Seniorzy w tej grupie bardzo dobrze opanowali również czas Present Simple.

Druga grupa skupiła się przede wszystkim na poznaniu czasu teraźniejszego, czyli Present Simple, który jest kluczowy do opisywania codziennych rutyn. Wobec tego seniorzy nauczyli się, jak opowiadać o swoich zwyczajach, tworząc zdania takie jak „I wake up at 7 am” czy „She goes to the market every day”. Praca w parach i grupach sprzyjała aktywnemu uczestnictwu i wzajemnemu wspieraniu się w nauce.N Na kolejnych zajęciach uczestnicy sprawnie starali się opanować Present Simple z naciskiem na słownictwo związane z ubraniami. Uczestnicy poznali nazwy różnych elementów garderoby i ćwiczyli opisywanie swojego codziennego ubioru, co było nie tylko praktyczne, ale także bardzo przydatne w codziennym życiu.

Atmosfera podczas wszystkich zajęć była wyjątkowo przyjazna i sprzyjająca nauce. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach, przełamywali bariery językowe i z entuzjazmem podchodzili do każdego nowego wyzwania. Wierzymy, że ich zaangażowanie i zapał będą towarzyszyć im przez cały czas trwania projektu, a zdobyta wiedza przyniesie im wiele satysfakcji i korzyści.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich ciężką pracę i niecierpliwie czekamy na kolejne zajęcia pełne nowych doświadczeń i odkryć językowych!