Nasi mali ekolodzy cały czas poszerzają swoją ekologiczną świadomość

Podczas jesiennych zajęć grupy przedszkolaków wzięły udział w licznych wykładach oraz warsztatach dotyczących tematyki dbania o środowisko.
Dzieci brały udział m. in. w:
🌱 zbiórce niepotrzebnych artykułów domowych, które następnie zostały wykorzystane przez małych artystów do prac plastycznych
🪴 sadzeniu drzewek
🧹 sprzątaniu świata
🎃 obchodach „Święta Dyni”
🤓 wykładach o ochronie zwierząt oraz ich wpływie na nasze środowisko
🐕 zbiórce artykułów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Mali wiekiem, ale wielcy eko-sercem!” nr 2022-3-PL01-ESC30-SOL-000097905 mają za zadanie kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony środowiska i prowadzenia świadomego i zracjonalizowanego trybu życia.

Przejdź na stronę projektu