Zajęcia z Nordic Walking dla osób w każdym wieku

Wakacje to świetna okazja na zwiększenie aktywności fizycznej. To również doskonały czas na poprawę sprawności, zdrowia i odporności. Słoneczna pogoda sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu.

W pierwszych dniach wakacji, tj. 4 lipca 2023 roku seniorzy z Sosnowca biorący udział w projekcie „Młodzi duchem” nr projektu: 2022-2-PL01-ESC30-SOL-000091172 uczestniczyli w zajęciach Nordic Walking.

Marsz z kijkami poprowadził instruktor Daniel Gałużny – prezes Szkolnego Związku Sportowego w Sosnowcu, nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat sportu. Nieraz już prowadził zajęcia z seniorami i ma bardzo dobre relacje z osobami w starszym wieku.

Na początku spotkania instruktor udzielił uczestnikom instruktażu, jak odpowiednio trzymać kijki, jak wykonywać ruch i w jaki sposób dopasowywać tempo do możliwości.

W marszu z kijkami uczestniczyło 16 seniorów/seniorek. Razem przeszliśmy trasę 5-cio kilometrową wzdłuż sosnowieckich Stawików.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób w różnym wieku. Nordic Walking to nie tylko sam spacer lecz także gimnastyka angażująca wszystkie partie ciała.

Planujemy kolejne takie spacery, aby aktywnie korzystać z uroków lata.