Zajęcia seniorów z psychologiem

W dniu 23 czerwca 2023r. seniorzy i seniorki uczestniczyli w grupowych zajęciach z psychologiem organizowanych w ramach projektu „Młodzi duchem” nr projektu: 2022-2-PL01-ESC30-SOL-000091172. Głównym tematem spotkania były zajęcia integracyjne mające na celu nawiązanie bliższych kontaktów i budowanie pozytywnych relacji w grupie.

Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, zainteresowaniami, refleksjami. W dalszej części zajęć poruszane były zagadnienia dotyczące pracy nad stresem, oddechem i dbaniem o ogólny dobrostan psychiczny seniorów. Poszukiwano odpowiedzi na pytania:

  1. Jak senior powinien radzić sobie ze stresem?
  2. Jak osoba starsza powinna panować nad stresem?
  3. Dlaczego w stresie przyspiesza oddech?
  4. Czym jest dobrostan psychiczny osób starszych?
  5. Jak zadbać o dobrostan seniora?

To właśnie ta część wykładu cieszyła się największym zainteresowaniem słuchaczy. Na koniec swojej prelekcji Pani Małgorzata zaznaczyła jak duże znaczenie ma pozytywne myślenie i podkreśliła, że stres można traktować jako zaproszenie do rozwoju człowieka.