Zbliżamy się do punktu głównego projektu!

Już niebawem dwie grupy biorące do tej pory udział w projekcie oddzielnie, spotkają się razem, aby wspólnie zrealizować główny punkt projektu!

Dotychczas grupy uczniów z Polski oraz Ukrainy spotykały się cyklicznie w gronie swoich rodaków aby brać udział w zajęciach kulturowo-językowych na temat swoich bliskich sąsiadów. Każda z grup odbyła 5 sesji nauki języka obcego, obejrzała 2 filmy dokumentalne oraz pozyskała wiele ciekawych informacji na temat swojego sąsiada.

Nadszedł więc czas, aby skonfrontować swoją wiedzę, znajomość języka oraz otwartość na drugiego człowieka i spotkać się wspólnie na 5-dniowych warsztatach tematycznych. Podczas pobytu w Wiśle dla młodzieży biorącej udział w projekcie zostaną przeprowadzone m.in. zajęcia integracyjne, trening komunikacji interpersonalnej, warsztaty z autoprezentacji oraz zajęcia sportowe. Każdego dnia młodzież z Polski i Ukrainy będzie miała okazję na poznawanie obcego języka oraz kultury.

Wierzymy, że wyjazd pozwoli młodym ludziom na bliższe poznanie, dostrzeżenie tego co ich łączy, a co dzieli oraz akceptację różnic pomiędzy nimi. Wspólnie spędzony czas ma na celu skłonienie do wysunięcia przez młodzież wniosków, iż inność to naturalny stan, a dzięki niej każdy z nas jest wyjątkowy i  jedyny w swoim rodzaju.

Projekt „Co wiemy o tolerancji” nr 2022-1-PL01-KA152-YOU-000067324 realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Przejdź na stronę projektu