Dbam o kości – profilaktyka osteoporozy w praktyce

W dniu 12 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia ruchowe organizowane w ramach projektu „Młodzi duchem” nr projektu: 2022-2-PL01-ESC30-SOL-000091172. Seniorzy w rytm muzyki wykonywali ćwiczenia zapobiegające chorobom osteoporozy oraz wzmacniające układ kostny. Trening polegał na wykorzystaniu własnego ciężaru ciała i niewielkiego oporu. Ćwiczenia ruchowe tj.: wiosłowanie gumą, wykroki, wspięcie na palcach, przysiady, ćwiczenia z piłką lekarską były bardzo pozytywnie odbierane przez uczestników projektu.

Atmosfera na zajęciach jest bardzo wesoła. Seniorzy z wielką chęcią i zaangażowaniem wykonują proponowane ćwiczenia. Jest to bardzo fajna forma spędzenia wolnego czasu.

Przejdź na stronę projektu