Zajęcia komputerowe dla seniorów z obsługi programu Canva

W dniu 26 stycznia 2023 roku odbyły się zajęcia komputerowe dla seniorów z zakresu obsługi programu Canva realizowane w ramach projektu „Na naukę nigdy za późno” nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-ADU-000021044.

Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali podstawowe funkcje obsługi programu graficznego Canva. Zapoznali się z głównymi zasadami projektowania. Nauczyli się podstaw kompozycji, dobierania kolorów i obrabiania materiałów zdjęciowych. Znajomość tych zagadnień pozwoliła im stworzyć swoje własne grafiki tj. np. kartki świąteczne dla najbliższych.

Na zajęciach padło wiele pytań ze strony seniorów, co wskazuje, że nowoczesne technologie są dla nich wyzwaniem, z którym z przyjemnością pragną się zmierzyć.

Seniorzy chętnie nabywają nową wiedzę. Wiek nie stanowi dla nich żadnej przeszkody gdyż na naukę nigdy nie jest za późno.

Przejdź na stronę projektu