Spotkanie z psychologiem

W piątek, tj. 20 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie seniorów z psychologiem w ramach projektu „Świat na talerzu” – nr projektu: 2021-2-PL01-ESC30-SOL000040182.

Tematem spotkania były problemy żywieniowe osób starszych. Podczas zajęć omawiano typowe błędy żywieniowe seniorów. Przedstawiono również zalecenia żywieniowe dla osób starszych. Rozważano także kwestię zachowania się przy stole.

Na zakończenie zajęć seniorzy w podgrupach rozwiązywali quiz poświęcony tematyce zajęć. Dla najlepszych przewidziano nagrodę – słoiczek dżemu z pomarańczy „własnej roboty”.

Gratulujemy zwycięzcom.

Przejdź na stronę projektu