Kalendarz w kolorach życia

Piękne, kolorowe kalendarze wyszły spod prasy drukarni i już pędzą m.in. do Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu, aby zdobić nie jedną salę uczestników projektu „Kolory życia”.

Kalendarz na rok 2023 został zaprojektowany w sposób spójny z przebiegiem trwania projektu. Wygląd każdego z dwunastu miesięcy poświęcony jest tematyce chorób, dobrostanu oraz tolerancji, analogicznie, jak miało to miejsce w czasie trwania projektu. W każdym miesiącu oznaczone zostały ważne daty związane z wcześniej wymienionymi zagadnieniami.

Kalendarz powstał w celu upowszechnienia rezultatów projektu „Kolory życia” nr 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przejdź na stronę projektu