Podsumowanie projektu „Kolory życia”

Dobiegł końca projekt „Kolory życia” nr 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 realizowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W przedsięwzięciu aktywny udział brali uczniowie Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu. Uczestnicy podnosili swój poziom wiedzy na temat różnych chorób, które dotykają młodych ludzi. Poruszali niezwykle ważny aspekt tolerancji osób chorych przez środowisko rówieśnicze. W czasie trwania projektu uczestnicy uświadomili sobie znaczenie dobrostanu oraz w jaki sposób mogą o niego zadbać. Każda z osób biorąca udział w projekcie poprzez swoje zaangażowanie miała okazję uświadomić sobie jak duże znaczenie ma dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne. Dzięki pracy grupowej każdy współuczestnik mógł poznać i zrozumieć potrzeby innych, stając się wrażliwszym na drugiego człowieka.

W ramach podsumowania projektu i upowszechniania rezultatów powstał poradnik „Jak dbać o dobrostan” oraz kalendarz na rok 2023 „Kolory życia”, które przyjęły formę elektronicznych flipbooków. Oba materiały są ogólnodostępne i darmowe.

W wydanym poradniku zawarte zostały informacje na temat dobrostanu i sposobów jego uzyskania. Przygotowane kompendium skupia w sobie przydatną wiedzę oraz zadania mające na celu uświadomienie, jakie czynniki wpływają na poczucie spełnienia i satysfakcji z życia.

Kalendarz na rok 2023 został zaprojektowany w sposób spójny z przebiegiem trwania projektu. Wygląd każdego z dwunastu miesięcy poświęcony jest tematyce chorób, dobrostanu oraz tolerancji, analogicznie, jak miało to miejsce w czasie trwania projektu. W każdym miesiącu oznaczone zostały ważne daty związane z wcześniej wymienionymi zagadnieniami.

Z uwagi na duży odzew zadowolonych osób, które brały udział w projekcie, w przyszłości będziemy chcieli go kontynuować.