Październik- miesiącem poświęcony WZW typu C

Ostatnim miesiącem w projekcie „Kolory Życia” – 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 jest październik. Chorobą przypisaną do tego miesiąca jest wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C), a kolorem przewodnim jest ciemny zielony. WZW typu C wywoływane jest przez wirus HCV, który występuje w sześciu różnych genotypach, z których każdy dzieli się na podtypy — podstawową różnicą pomiędzy podtypami i genotypami jest ich odpowiedź na leczenie. Zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu C szerzy się pozajelitowo przez przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych, a także przez zabiegi medyczne przeprowadzone za pomocą niesterylnego sprzętu, połączone z naruszeniem ciągłości powłok ciała. Osobami szczególnie narażonymi na zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu C są:

  • pracownicy służby zdrowia,
  • narkomani, którzy przyjmują narkotyki dożylnie (używanie wspólnych igieł sprzyja zakażeniu),
  • osoby, u których przetoczono krew,
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych (przygodny seks) – dotyczy to zarówno homoseksualistów jak i heteroseksualistów,
  • pacjenci z hemofilią, u których konieczne jest podawanie czynników krzepnięcia pobieranych z krwi,
  • osoby, które mieszkają pod jednym dachem lub mają bardzo bliski kontakt z osobą zakażoną wirusowym zapaleniem wątroby typu C,

Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C może dojść również przez przeniesienie wirusa z matki na płód podczas porodu.

Więcej informacji