„Powiedz mi…. Kim jesteś?”

Dnia 24.09.2022 przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. Zajęcia odbyły się w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Tematem działań było hasło „Powiedz mi… Kim jesteś?”. Okoliczności, w jakich przebywała młodzież, pozwoliła na powrót do przeszłości, co było idealną okazją do analizy, kim był człowiek czasów PRL-u, a kim jest w obecnych czasach. Pytanie przewodnie – „Kim jestem?” – jest związane z koncepcją tożsamości człowieka,  dotyczy kształtowania pozytywnej
samooceny i uświadamiania pozytywnych cech i mocnych stron.  Uczniowie wysłuchali wykładu, a następnie pracowali samodzielnie na kartach pracy i poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Kim jestem?
  • Skąd wiem kim jestem?
  • Dlaczego jestem, jaki jestem?

Ciąg dalszy wykładów nastąpi…