Szkolenie pracowników w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”- zakończyło się.

Szkolenie pracowników w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”- 2020-1-PL01-KA204-082283 dobiegło końca. Przypomnijmy, że organizacją przyjmującą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, a tematem szkolenia było „Prawne uwarunkowania funkcjonowania pieczy zastępczej w krajach partnerskich”. W szkoleniu brali udział pracownicy z:

 • IAC – Instituto de Apoio à Criança
 • Mano šeimos akademija
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach

Podczas tych 5-ciu dni uczestnicy poszerzyli swoją wiedzy z tematów:

 • Jakie prawne działania podejmowane są w poszczególnych państwach w kwestii zabezpieczenia dzieci z rodzin biologicznych i przekazania ich do rodziny zastępczej,
 • Sposoby promocji rodzin zastępczych w poszczególnych krajach,
 • Organizacja opieki zastępczej i adopcja w Polsce,
 • Rodzinna piecza zastępcza: pierwsze dni dziecka w pieczy zastępczej, działania mające na celu skierowanie dziecka do adopcji. Przegląd działań podejmowanych w poszczególnych Państwach,
 • Jak przygotować dziecko do powrotu do rodziny biologicznej oraz kim są asystenci rodziny.

Pracownicy podczas szkolenia mieli możliwość, oprócz poszerzania swojej wiedzy, zapoznać się z miastem Żory oraz okolicznymi atrakcjami, takimi jak:

 • Muzeum Miejskie w Żorach,
 • Ogrodów Kapias,
 •       Muzeum Auschwitz-Birkenau,
 • Zamek w Pszczynie.

Był to czas pełen pracy oraz aktywności. Pracownicy instytucji podzieliły się swoimi doświadczeniami i wiedzą, która będzie niezbędna do codziennej pracy w ich zawodzie. Zostały również wręczone certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.