Wakacyjny kurs języka polskiego dla obywateli z Ukrainy

Wakacje nie spowodowały przerwy w intensywnym kursie z języka polskiego dla obywateli
z Ukrainy. Kurs, który rozpoczął się w marcu tego roku, w okresie wakacji prowadzony był codziennie dla dwóch grup. W szkoleniu brali udział dorośli, młodzież i nawet dzieci z Ukrainy. Kursanci skupiali się przede wszystkim na nauce mówienia i rozumienia w codziennych sytuacjach.
Tematyka zajęć obejmowała poniższe zagadnienia:

 • przedstawianie się;
 • nawiązywanie kontaktu, pytanie i wyrażanie samopoczucia;
 • zadawanie pytań;
 • określanie cech osób;
 • pytania o podstawowe informacje, adres, numer telefonu, narodowość, pochodzenie, wiek, zawód i zajęcie;
 • wyrażanie upodobania, relacji czasowych;
 • części dnia, godziny, dni tygodnia;
 • czynności dnia codziennego;
 • opis wyglądu;
 • zainteresowania, hobby, wolny czas;
 • zakupy;
 • jedzenie i picie.

Kurs zakończył się w drugiej połowie lipca. Uczestnictwo w w/w zajęciach to możliwość zdobycia nie tylko umiejętności językowych, ale także poznanie elementów polskiej historii i kultury.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Nauka języków obcych jest fajna” 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177.