Z angielskim za pan brat…

Konwersacyjny kurs języka angielskiego organizowany w ramach projektu „Nauka języków obcych jest fajna” -2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177 cieszy się dużym powodzeniem wśród osób starszych. Seniorzy uczęszczający na zajęcia to ludzie pełni wiedzy, poczucia humoru, obycia, niesamowitej chęci do nauki i poznawania. Ich systematyczność i regularność na zajęciach są jednym z kluczy do sukcesu w poznawaniu języka angielskiego.

W ostatnim czasie tematyka zajęć dla grupy początkującej obejmowała:

 1. Nazwy zawodów.
 2. Opis sali lekcyjnej- zaimki wskazujące.
 3. Zajęcia kulturowe- The Royal Family – rodzina królewska.
 4. Nazwy potraw i napojów.
 5. Wprowadzenie do czasu Present Simple- opis czynności zwyczajowych.
 6. Codzienne rutyny- materiał video.
 7. Zajęcia kulturowe- zwiedzamy Dublin.

Program zajęć dla grupy średniozaawansowanej obejmował:

 1. Ubrania.
 2. W sklepie odzieżowym- analiza dialogów w materiale video.
 3. Zajęcia kulturowe- The Royal Family – rodzina królewska.
 4. Nazwy potraw i napojów.
 5. W restauracji- słownictwo. Scenki sytuacyjne.
 6. Codzienne rutyny- materiał video.
 7. Zajęcia kulturowe- zwiedzamy Dublin.

Poprzez zabawę, pracę w zespołach, warsztatach seniorzy przekonali się, że język angielski łączy ludzi na całym świecie w myśl zasady „nauka języków obcych jest fajna”