Chwalimy się!

Miło nam poinformować, że projekt „Senior otwarty na świat”- 2022-1-PL01-KA122-ADU-000071920 przeszedł pomyślnie ocenę i zostało nam przyznane dofinansowanie na jego realizację w ramach programu Erasmus +. Projekt rozpocznie się już w tym roku! Głównymi celami projektu są:

  • Poszerzanie oferty edukacyjnej dla dorosłych słuchaczy oraz skierowanie jej do grup defaworyzowanych i osób z mniejszymi szansami;
  • Podniesienie jakości zarządzania organizacją poprzez doskonalenia kompetencji kluczowych pracowników;
  • Podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z dorosłymi;
  • Nawiązanie partnerstw z organizacjami zajmującymi się nieformalnym kształceniem dorosłych;

Śledźcie nasz Fanpage! Wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat!

To nie koniec dobrych wiadomości! Pozytywną ocenę uzyskał również projekt „E-Senior II” – 2022-1-PL01-ESC30-SOL-000067331. I tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie na jego realizację z programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rusza lada moment! Jego główne cele to:

  • Wprowadzenie seniorów do wirtualnej rzeczywistości;
  • Rozbudzanie zainteresowania środowiskiem wirtualnym i nowymi technologiami;
  • Uświadamianie korzyści wynikających z aktywności cyfrowej;
  • Promowanie postawy aktywnego seniora w środowisku lokalnym.

Bądźcie na bieżąco i czekajcie na nowe informację, bo już za chwilę rozpoczniemy rekrutację na zajęcia w Opolu!