Chwalimy się!

Czas pochwalić się, że w ramach projektu „Nauka języków obcych jest fajna”- 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177 stworzyliśmy zakładki do książek w trzech różnych wariantach:

  • pierwsza wersja zawiera tabele z czasownikami nieregularnymi w języku angielskim,
  • druga posiada trzy tabelki z nazwami dni tygodnia, miesięcy oraz podstawowe liczebniki w języku niemieckim,
  • trzecia odsłona jest poświęcona językowi polskiemu dla Ukrainców i znajdziemy na niej podobnie, jak w wersji drugiej nazwy dni tygodnia, miesięcy oraz liczebniki podstawowe.

Kto chce?