Warsztaty- Jak dbać o dobrostan?

W maju w ramach projektu „Kolory życia”- 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535 zostały przeprowadzone warsztaty w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu. Warsztaty były poświęcone tematyce jak dbać o dobrostan. Celem warsztatów było:

  • zapoznanie z pojęciem i podstawami teoretycznymi dobrostanu,
  • wyodrębnienie nawyku codziennej pielęgnacji dobrostanu
  • poznanie technik łagodzących skutki stresu (trening uważności, osobisty zasobnik antystresowy)

Dobrostan, subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia; W nauce funkcjonuje tzw. cebulowa teoria szczęścia (dobrostanu), zaproponowana przez J. Czapińskiego; wg tej teorii istnieją 3 poziomy (warstwy) szczęścia:

  1. wola życia,
  2. ogólny dobrostan psychiczny,
  3. zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia.

Wola życia jest stabilnym odczuciem, które charakteryzuje każdy żywy organizm; dobrostan na tym najbardziej podstawowym poziomie oznacza pozytywne nastawienie wobec celów, które człowiek chce realizować i które nadają sens jego życiu; dzięki temu może działać i utrzymywać się przy życiu. Inny poziom szczęścia to ogólny dobrostan psychiczny, czyli świadoma ocena przez osobę jej własnego życia; odczucia i sądy dotyczące własnego szczęścia zmieniają się pod wpływem okoliczności życiowych. Zadowolenie z jakiejś konkretnej dziedziny życia, np. życia rodzinnego, pracy, zdrowia, warunków mieszkaniowych, życia towarzyskiego, jest najbardziej zmienne i zależne od zewn. warunków.