Język niemiecki nie taki straszny jak go malują

Dzięki projektowi Europejskiego Korpusu Solidarności „Nauka języków obcych jest fajna”-2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177 seniorzy uczestniczą w kursie języka niemieckiego. Zajęcia przeznaczone są dla osób początkujących. Kurs odbywa się w poniedziałki o godz. 16.00 w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu. Nauka języka niemieckiego prowadzona jest w niewielkich, grupach liczących do 4 osób, a tempo nauki dostosowane jest do potrzeb seniorów i ich możliwości. Na zajęciach panuje przyjemna bezstresowa atmosfera. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z hasłem: „Deutsch macht spaβ – język niemiecki na wesoło”. Podczas kursu Uczestnicy nabywają swe umiejętności z zakresu wymowy, poznania słownictwa i gramatyki. Program zajęć dotychczas obejmował:

  1. Przedstawienie się.
  2. Zwroty grzecznościowe: powitanie, pożegnanie.
  3. Dni tygodnia, miesiące, pory roku.
  4. Miejsca użyteczności publicznej.
  5. Liczebniki i daty.
  6. Pytania o drogę i udzielenie odpowiedzi.
  7. Lekarz – dolegliwości, choroby.
  8. Apteka – kupowanie lekarstw.
  9. Zdania oznajmujące, szyk prosty i przestawny.
  10. Odmiana czasowników regularnych.