Szkolenie z komunikacji interpersonalnej z projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”

W dniach 2-6 maja odbyło się w Portugalii szkolenie dla pracowników na temat „Komunikacji interpersonalnej” z projektu „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”- 2020-1-PL01-KA204-082283. Gospodarzami treningu byli portugalscy partnerzy – Instituto de Apoio à Criança. W spotkaniu brali udział pracownicy z:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach,
– Instituto de Apoio à Criança,
– Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija.
Szkolenie trwało 5 dni, pierwsze dwa dni szkolenia były prowadzone przez zespół z Portugalii i dotyczył:
✅ Czym jest komunikacja interpersonalna?
✅ Kompetencje związane z komunikacją interpersonalną,
✅ Jak poprawić komunikację między profesjonalistami, zastępcą rodziny, dzieci i młodzież.
W trzeci dzień polski zespół przedstawiał zagadnienia z tematyki:
✅ Jak skutecznie zarządzać komunikacją interpersonalną w sytuacjach konfliktowych.
Czwarty dzień zespół litewski poświęcił na:
✅ Asertywność, agresja lub uległość w komunikacji interpersonalnej.
Ostatni dzień został na podsumowanie szkolenia i dyskusję na temat nowej zdobytej wiedzy. Nie zabrakło również czasu na rozmowę na temat przyszłego „help- desk”. Wszyscy pracownicy uzyskali cenną i potrzebną wiedze, która jest niezbędna do codziennej pracy w ich zawodzie, zostały również wręczone certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.