Nauka języków obcych dla seniorów

W ramach projektu Europejskiego Korpusu Solidarności „Nauka języków obcych jest fajna”- 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177 Seniorzy uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 90 minut.

Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Grupa I to Seniorzy rozpoczynający swoją przygodę z językiem angielskim, czyli „początkujący/od podstaw”. W zajęciach uczestniczy 11 osób. Od początku realizacji projektu na kursie omawiane były m.in. następujące tematy:

 1. My name is… – podstawowe pytania i odpowiedzi. Zaimki osobowe.
  2. Czasownik być – budowanie zdań twierdzących.
  3. Zajęcia realioznawcze – transport publiczny w Londynie (materiał video); zajęcia promujące naukę języka angielskiego – zajęcia kulturowe.
  4. Zaimki osobowe i dzierżawcze. Nazwy państw i narodowości.
  5. Czasownik być – pytania. Członkowie rodziny.
  6. Zajęcia realioznawcze – zwiedzamy Londyn (materiał video); zajęcia promujące naukę języka angielskiego – zajęcia kulturowe.

Grupa II to Seniorzy średniozaawansowani. W kursie uczestniczy 8 osób. Tematyka zajęć obejmowała:

 1. Ja i moja rodzina – wypowiedzi na podstawie materiału video.
  2. Prace domowe – słownictwo.
  3. Zajęcia realioznawcze – transport publiczny w Londynie (materiał video); zajęcia promujące naukę języka angielskiego – zajęcia kulturowe.
  4. Transport publiczny w moim mieście – wypowiedzi na podstawie poznanego słownictwa.
  5. Kupujemy bilet – materiał video. Dialogi.
  6. Zajęcia realioznawcze – zwiedzamy Londyn; zajęcia promujące naukę języka angielskiego – zajęcia kulturowe.