Czas na sprawdzenie wiadomości

Dnia 27 kwietnia w Technikum nr 4 Transportowym w Sosnowcu została przeprowadzona ankieta w ramach projektu „Kolory Życia”- 2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036535. Ankieta miała za zadanie sprawdzenie wiedzy uczniów na temat choroby Parkinsona. W ankiecie wzięło udział 117 uczniów! Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań:

  1. Choroba Parkinsona to: zaburzenia pamięci, koncentracji, językowe oraz angofrazja. Tak czy nie? (Poprawna odpowiedź- NIE)
  2. Osoby chorujące na chorobę Parkinsona mają niestabilność postawy, którą często nazywają zawrotami głowy. W istocie są to bardziej trudności z utrzymaniem równowagi, niestabilność, która w późniejszym okresie choroby prowadzić może do upadków. Tak czy nie? (Poprawna odpowiedź- Tak)
  3. Zidentyfikowano kilka objawów, których pojawienie się wyprzedza rozwinięcie choroby Parkinsona. Należą do nich: zaburzenia węchu (osłabienie), obniżenie nastroju, depresja, zaparcia oraz zaburzenia snu. Tak czy nie? (Poprawna odpowiedź- TAK)
  4. Drżenie głowy w chorobie Parkinsona praktycznie nie występuje. Może pojawić się drżenie brody. Tak czy nie? (Poprawna odpowiedź- TAK)
  5. Bradykinezja oznacza zwolnione wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego- wolniejsze ubieranie się chodzenie, mówienie. Tak czy nie? (Poprawna odpowiedź- Tak)

Analiza ankiet ukazała, że 35% ankietowanych mylnie traktuje objawy Alzheimera za objawy choroby Parkinsona (pytanie 1).  Ukazuje to, że nadal część młodych osób myli te dwie choroby. Trzecie pytanie również przyniosło interesujące wyniki, bowiem 32% ankietowanych nie powiązało wymienionych zaburzeń z chorobą. Zaburzeń nie powinniśmy jednoznacznie traktować, lecz nie mogą być one całkowicie ignorowane.  W pozostałych pytaniach uczniowie wykazali się wysoką wiedzą na temat choroby Parkinsona. Wiedza ta może się przełożyć w przyszłości na realną pomoc chorym na Parkinsona.