Nauka języków obcych jest fajna nawet dla przedszkolaków

Najmłodszą grupę uczestników projektu „Nauka języków obcych jest fajna”- 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000040177 stanowią przedszkolaki. Fundacja na rzecz edukacji SMART realizuje w/w projekt m.in. w dwóch przedszkolach,
a mianowicie w:

  •  Przedszkolu Publicznym w Psarach ul. Malinowicka 16.
  • Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Świat Dziecka” w Siewierzu przy ul. Wolności 2.

Zajęcia językowe w Przedszkolu Publicznym w Psarach odbywają się zgodnie z harmonogramem, zawsze w środę. Prowadzi je Pani Magdalena, która posiada kwalifikację i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach przedszkolnych. Biorą w nich udział dzieci w przedziale wiekowym 5-6 lat. Tematyka zajęć z języka angielskiego dotychczas obejmowała:

  • umiejętność przedstawienia się,
  • liczebniki, kolory,
  • części ciała.

Podczas zajęć nie zabrakło gier, zabaw, wierszyków, rymowanek i piosenek, dzięki którym dzieci łatwiej przyswajały poznane słownictwo. Najmłodsi korzystali z kart pracy, w których wykonywali ćwiczenia utrwalające poznane zagadnienia. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach- uczą się bardzo chętnie. A czego dotychczas nauczyły się przedszkolaki w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Świat Dziecka” w Siewierzu? Na to pytanie odpowiemy w następnym wpisie.